„Servicii formare profesionala”- Curs lucrator in alimentatie

Anunțăm începerea procedurii de achizitie directa având ca obiect „Servicii formare profesionala”- Curs lucrator in alimentatie, Cod CPV 80530000-8

 

     INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

     Obiectul şi locul de implementare a contractului: „Servicii formare profesionala”-

    Curs lucrator in alimentatie – Cod CPV 80530000-8,Jud. Timis.

 

Tipul şi durata contractului: CONTRACT DE PRESTARE, de la data semanării contractului dar nu mai târziu de 12.09.2015

 

Criteriu de atribuire: achizitie DIRECTA conform Ordin 1120/2013, pretul cel mai scazut

Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 03.10.2014 ora 1600

Data şi ora deschiderii ofertelor: 06.10.2014 ora 1100

     Valoarea estimata: 1000 lei / cursant

 

Adresa la care se transmit ofertele: Timisoara, Calea Dorobantilor, nr.4,jud.Timis cod postal 300298

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: www.projob.bethany.ro

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): curs BNR la 25.06.2014

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Fundatia Serviciilor Sociale Bethany – Timisoara, Calea Dorobantilor nr.4 300298 , telefon :0256/499431 (informaţii generale cu    privire la   achizitor)

Informaţii despre beneficiarul proiectului

 

Fundatia Serviciilor Sociale Bethany – Timisoara, Calea Dorobantilor nr.4 300298

 

Documentele achiziției:

CONTRACT FORMARE PROFESIONALA

declaratie art 181

declaratie conflict

DOCUMENTATIE OFERTANTI

fisa prezentare

INVITATIE ACHZITIE CURS LUCRATOR ALIMENTATIE

invitatie

oferta financiara

oferta tehnica