Cursul de “Lucrător în comerț”

Cursul de “Lucrător în comerț” sa desfășurat pe perioada 02.06.2014 -22.08.2014 și sunt înscrise 20 de persoane. Acest curs de calificare este parte a proiectului „PROJOB – Măsuri active de stimulare a forței de muncă în Regiunea de Vest -POSDRU/131/5.1/G/125380″, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și implementat de către Fondația Serviciilor Sociale Bethany, Universitatea „Tibiscus” din Timișoara și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș.

Pregătirea teoretică a beneficiarilor constă în 120 de ore, 10 ore pe săptămână, respectiv luni 4 ore teoretice (de la ora 10 la 14), marți 4 ore teoretice (de la ora 10 la 14) iar miercuri 2 ore teoretice (de la ora 10 la 12). În luna august 2014 pregătirea teoretică s-a desfășurat după cum urmează:

Luni 04.08 (orele 10-14),

Marți 05.08 (orele 10-14),

Miercuri 06.08 (orele 10-12),

Marți 12.08 (orele 10-14),

Miercuri 13.08 (orele 10-14),

Joi 14.08 (orele 10-12),

Marți 19.08 (orele 10-14),

Miercuri 20.08 (orele 10-14),

Joi 21.08 (orele 10-12),

Luni 25.08 (orele 10-12),

Marți 26.08 (orele 10-12),

Miercuri 27.08 (orele 10-12),

Joi 28.08 (orele 10-12)

Vineri 29.08 (orele 10-12).

Beneficiarii au fost prezenți la orele de pregătire teoretică şi au fost foarte interesați să acumuleze noi cunoștințe în domeniu.

In cadrul pregătirii teoretice cursanții au studiat modele precum:

–              Tehnologia comercială

–              întocmirea documentelor specifice activității de vânzare

–              Raportarea activității de vânzare

–              Aplicarea NPM și PSI

–              Aplicarea procedurilor de calitate

–              Monitorizarea clienților

–              Comunicarea la locul de muncă

–              Efectuarea muncii în echipă

–              Perfecționarea și dezvoltarea profesională

Pregătirea practică a beneficiarilor constă în 240 de ore pe perioada cursului, 24 de ore pe săptămână. In vederea organizării și desfășurării activității practice au fost încheiate Convenții de practică pentru beneficiarii cursului. S-a stabilit cu organizatorii activității practice un orar săptămânal după cum urmează: joi 8 ore, vineri 8 ore, sâmbătă 4 ore și duminică 4 ore. După finalizarea cursului, Organizatorul de practică va întocmi Adeverințe pentru fiecare beneficiar al cursului care să ateste efectuarea stagiului de practică, conform Convenției de practică.

Pregătirea practică în luna august s-a desfășurat după cum urmează:

Joi 07.08 (orele 08-16),

Vineri 08.08 (orele 08-16),

Sâmbătă 09.08 (orele 08-12),

Duminică 10.08 (orele 08-12),

Joi 14.08 (orele 08-16),

Vineri 15.08 (orele 08-16),

Sâmbătă 16.08 (orele 08-12),

Duminică 17.08 (orele 08-12),

Joi 21.08 (orele 08-16),

Vineri 22.08 (orele 08-16),

Sâmbătă 23.08 (orele 08-12),

Duminică 24.08 (orele 08-12),

Joi 28.08 (orele 08-16),

Vineri 29.08 (orele 08-16),

Sâmbătă 30.08 (orele 08-12),

Duminică 31.08 (orele 08-12).

Beneficiarii au fost instruiți privind Protecția muncii, iar apoi au fost repartizați pe raioane. În cadrul programului de practică cursanții sunt repartizați în fiecare zi pe raioanele unde au nevoie organizatorii de practică de personal, astfel că ei beneficiază de pregătire completă.

Pregătirea practică a beneficiarilor reprezintă modalitatea prin care aceștia reușesc să aplice noțiunile teoretice studiate în cadrul demersului didactic. La practică, beneficiarii cursului au avut posibilitatea să pună în aplicare noțiunile teoretice învățate, aceștia au observat la fața locului amplasarea raioanelor în magazin, după ce au învățat la pregătirea teoretică noțiunile generale privind organizarea interioară a unui magazin, au comunicat şi au monitorizat clienții, au avut să observe cum sunt aplicate tehnici comerciale şi să aplice şi ei aceste tehnici în magazin, au lucrat în echipă, au observat și au aplicat în magazin noțiunile privind aranjarea produselor pe raft, depozitarea acestora.