Competențe comune informatice 23.09.2014 – 06.10.2014

Universitatea “Tibiscus” din Timișoara alături de Fundația Serviciilor Sociale Bethany și ANOFM se află în perioada de implementare a proiectului intitulat „ProJob – Măsuri active de stimulare a forței de muncă în Regiunea de Vest”. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Scopul proiectului este acela de a facilita integrarea pe piața muncii a persoanelor fără ocupație, șomerii de lungă durată și șomerii de lungă durată tineri si persoane inactive, punându-se accent pe grupul reprezentat de persoanele de sex feminin.

În consecință, activitățile Universității, alături de cele ale beneficiarului proiectului, Fundația Bethany se axează pe furnizarea de cursuri de calificare și de inițiere.

Obiectivul proiectului „ProJob – Măsuri active de stimulare a forței de muncă în Regiunea de Vest” consta în acreditarea unor cursuri de tip calificare si de tip inițiere, autorizate prin Autoritatea Națională de Calificări.

În urma finalizării acestor cursuri și a evaluării, beneficiarilor li se acordă un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE ŞI SUPLIMENT DESCRIPTIV AL CERTIFICATULUI, care este recunoscut de către Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

În cadrul cursului de „Competențe comune informatice” care s-a desfășurat pe perioada 23.09.2014 – 06.10.2014 au fost înscrise 8 persoane din județul Timiș. Cursul este parte a proiectului „PROJOB — Măsuri active de stimulare a forței de muncă în Regiunea de Vest – POSDRU/131/5.1/G/125380″, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și implementat de către Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Universitatea „Tibiscus” din Timișoara și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș. Programul de formare s-a derulat în localitatea Timișoara, Județul Timiș, în incinta Facultății de Calculatoare și Informatică Aplicată a Universității „Tibiscus” din Timișoara, Str. Lascăr Catargiu nr 6, 300559.

Pregătirea teoretică și practică a beneficiarilor va consta în 24 de ore, cu un total de 8 ore de curs și 16 ore de aplicații practice. În luna septembrie 2014, acestea au fost împărțite în câte 4 ore pe zi, timp de 4 zile, astfel: 23.09 (10-14), 25.09 (10-14), 26.09 (10-14), 30.09 (10-14).

Beneficiarii au fost prezenți la toate orele de pregătire teoretică și practică și au fost foarte interesați să acumuleze noi cunoștințe în domeniu.

Echipamentele IT necesare formării au fost puse la dispoziție de unitatea de învățământ în care s-a desfășurat formarea, care este şi Partener 1.

Conținutul tematic al acestui program de formare a constat în predarea noțiunilor de:

  • Noțiuni generale și specifice de protecția muncii și PSI
  • Cunoștințe de bază despre calculator
  • Sistemul de operare WINDOWS
  • Managementul fișierelor
  • Noțiuni generale despre rețelele de calculatoare

Predarea cursului s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra cursanților, prin urmărirea permanentă a obținerii de cunoștințe, deprinderi și aptitudini esențiale care au legătură cu această competență. În procesul instructiv-educativ am utilizat metode și strategii didactice capabile să stimuleze implicarea activă și gândirea cursantului precum și să-i formeze deprinderi de studiu-învățare prin teme de casă sau investigație. Am utilizat tehnici și mijloace TIC în cadrul orelor de curs (prezentări Power Point, proiector multimedia, internet, platforme educaționale), atât pentru proiectarea și derularea procesului instructiv-educativ, cât şi pentru evaluarea unor proiecte realizate de către cursanți..

Resursele materiale distribuite au constat într-un suport de curs în format digital pe stick, mape, materiale consumabile. în același timp, cursanții au beneficiat de masă de prânz pentru fiecare zi de desfășurare a cursului.