Scurtă prezentare a cursurilor aflate organizate de Universitatea Tibiscus

Scurtă prezentare a cursurilor aflate organizate de Universitatea Tibiscus în perioada martie- iulie 2014, prin proiectul Proiectului „PROJOB -Măsuri active de stimulare a forței de muncă în Regiunea de Vest -POSDRU/131/5.1/G/125380″, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Cursurile implementate sunt:

 • Cursul de calificare “Lucrător în comerț”, care se desfășoară în Timișoara şi în Caransebeș. Prima sesiune de curs a debutat în Timișoara ca urmare a numărului mare de beneficiari recrutați din localitate.
 • Cursul de “Competențe Comune Informatice” , organizat în cele 2 locații, Timișoara respectiv Caransebeș, în care am identificat persoane interesate.

Cursurile „Competențe comune informatice”

Primul curs „Competențe comune informatice” s-a desfășurat pe perioada 12.06.2014 – 21.06.2014. Programul de formare s-a derulat in localitatea Caransebeș, Județul Caras-Severin, in incinta Liceului Teoretic „Traian Doda”. La curs au participat 13 persoane din județul Caras-Severin care au finalizat formarea prin participarea și promovarea evaluării finale.

Al doilea curs „Competențe comune informatice” s-a derulat în perioada 23.06.2014-03.07.2014, la sediul Universității Tibiscus din Timișoara. La curs au participat 8 persoane dintre care 7 au finalizat programul de pregătire prin participarea și promovarea evaluării finale.

Pregătirea teoretică și practică a constat în 24 de ore, cu un total de 8 ore de curs și 16 ore de aplicații practice. Acestea au fost împărțite în câte 4 ore pe zi, timp de 6 zile. Echipamentele IT necesare formării au fost puse la dispoziție de unitatea de învățământ în care s-a desfășurat formarea.

Conținutul tematic al acestui program de formare a constat în predarea noțiunilor de :

 • Noțiuni generale și specifice de protecția muncii și PSI
 • Cunoștințe de bază despre calculator
 • Sistemul de operare WINDOWS
 • Managementul fișierelor
 • Noțiuni generale despre rețelele de calculatoare
 • Documente, noțiuni de word office
 • Internetul
 • Poștă electronică

La sfârșitul cursului absolvenți au fost capabili să :

 • utilizeze corect vocabularul tehnic de bază specific ocupației;
 • cunoască sistemele electronice de calcul: componentele software și hardware;
 • cunoască arhitectura unui sistem de calcul și noțiunii privind rețelele de calculatoare;
 • cunoască sistemele de operare şi comenzile de operare, operații cu discuri magnetice;
 • cunoască sistemul de operare Windows: principii generale de utilizare;
 • cunoască modul de procesare a textelor: editarea unui document, vizualizarea şi tipărirea acestuia;
 • utilizeze Internetul şi mesageria electronică;
 • își dezvolte deprinderea de a recurge la noțiuni și principii teoretice în abordarea unor probleme practice.

Resursele materiale distribuite au constat într-un suport de curs in format digital pe stick, mape, materiale consumabile.

În același timp, cursanții au beneficiat de masa de prânz pentru fiecare zi de desfășurare a cursului.

Feed-backul cursanților a fost colectat prin chestionare de evaluare finală completate în ultima întâlnire de formare față în față. Aspectele analizate prin chestionarele cursanților sunt:

 • Programul de formare (utilitate, relevanță, ritm)
 • Formatorul (prestație, atitudine)
 • Organizare
 • Subiecte care ar fi trebuit mai mult/mai puțin aprofundate
 • Aspecte de îmbunătățit

 Cursul „Lucrător în comerț”

Este un curs de calificare care constă în 360 de ore de pregătire teoretică şi practică, pe o durată de durată de 3 luni. Pregătirea teoretică a beneficiarilor constă în 120 de ore, respectiv 10 ore pe săptămâna. Pregătirea practică constă în 240 de ore, respectiv 24 de ore pe săptămână.

Cursul se desfășoară în perioada 02.06.2014-22.08.2014 şi se va finaliza cu o evaluare finală.

Beneficiarii cursului au primit primi suportul de curs “Lucrător în comerț” în format tipărit.

După finalizarea cursului beneficiarii vor acumula cunoștințe privind:

 • tehnologia şi tehnica comercială
 • întocmirea documentelor specifice activității de vânzare
 • raportarea activității de vânzare
 • normele de protecție şi securitate în muncă
 • sistemul de asigurare a calității şi aplicarea procedurilor de calitate
 • menținerea și verificarea stocurilor de rezervă
 • comunicarea cu clienții și monitorizarea acestora
 • comunicarea la locul de muncă şi munca în echipă
 • proprietăți generale ale mărfurilor, sortarea, aranjarea şi depozitarea produselor
 • crearea mediului ambiental necesar vânzării
 • merceologie și merchandising.

În vederea organizării și desfășurării activității practice au fost încheiate Convenții de practică pentru beneficiarii cursului. în timpul activității practice, beneficiarii cursului au posibilitatea să pună în aplicare noțiunile teoretice învățate, au oportunitatea de observa cum sunt aplicate tehnici comerciale cum se aplică în magazin noțiunile privind aranjarea produselor pe raft, depozitarea acestora.

La sfârșitul cursului persoanele înscrise vor primi adeverințe de la Organizatorul de practică, prin care se atestă efectuarea stagiului de practică prevăzut în Convenția de practică.