Servicii formare profesionala – Curs “Lucrator in alimetatie”

Anunțăm începerea procedurii de achizitie directa având ca obiect   Servicii formare profesionala – Curs “Lucrator in alimetatie”Cod CPV 80530000-8

 

     INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

Obiectul şi locul de implementare a contractului: „Servicii formare profesionala”-

Curs “Lucrator in alimetatie” Cod CPV 80530000-,8 Jud. Timis.

Tipul şi durata contractului: CONTRACT DE PRESTARE, de la data semanării contractului dar nu mai târziu de 12.09.2015

Criteriu de atribuire: achizitie DIRECTA conform Ordin 1120/2013, pretul cel mai scazut

Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 28.01.2015 ora 1600

Data şi ora deschiderii ofertelor: 29.01.2015 ora 1100

Valoarea estimata: 880 lei / cursant

 

Adresa la care se transmit ofertele: Timisoara, Calea Dorobantilor, nr.4,jud.Timis cod postal 300298

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: www.projob.bethany.ro

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): curs BNR la 21.01.2015

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Fundatia Serviciilor Sociale Bethany – Timisoara, Calea Dorobantilor nr.4 300298 , telefon :0256/499431 (informaţii generale cu    privire la   achizitor)

Informaţii despre beneficiarul proiectului Fundatia Serviciilor Sociale Bethany – Timisoara, Calea Dorobantilor nr.4 300298

 

Documentele achiziției: descarca aici:  Documentatie curs_lucrator_ alimentatie